Simple ways to drink more water

Your body is about 70% water, and drinking enough of it is vital for optimal health. Water plays many roles in your body, including maintaining electrolyte balance and blood pressure, lubricating joints, regulating body temperature, and promoting cell health. While everyone knows that it’s important to stay hydrated, doing so can be difficult at times. […]

Enkle tips til å drikke mer vann

Kroppen din består av omtrent 70 % vann, og å drikke nok av det er avgjørende for optimal helse. Vann spiller mange roller i kroppen din, inkludert opprettholdelse av elektrolyttbalanse og blodtrykk, smøring av ledd, regulering av kroppstemperatur og fremme av cellehelse. Selv om alle vet at det er viktig å holde seg hydrert, kan […]

What is a Waterwell smartbottle?

Waterwell smartbottles are equipped with an NFC tag at the base, ensuring smart communication with Waterwell dispensers. These bottles are thermos bottles that keep your drink cold for over 12 hours. They are also made of stainless steel for durability and ease of cleaning. Most importantly, they are environmentally friendly! The bottles are 100% recyclable […]

Waterwell in Fitness Centers

With Waterwell, the fitness center can offer a «water subscription» to its members and secure a new source of income. Several fitness centers have adopted this solution and are experiencing increased revenue and happier members. Waterwell solves known challenges with lukewarm water with a poor taste and plastic bottles and workout bottles left in the […]

Hva er en Waterwell smartflaske?

Waterwell smartflasker er utstyrt med en NFC tag i bunn som sikrer smart kommunikasjon med Waterwell dispenserne. Flaskene er termoflasker som holder drikken kald i over 12 timer. De er også laget av rustfritt stål for lang holdbarhet og som gjør at de er lett å holde rene. Og fremfor alt så er de gode […]

Waterwell på Treningssenteret

Med Waterwell kan treningssentret tilby en «vannavtale» til medlemmene og sikre seg en ny inntektskilde. En rekke treningssentre har tatt løsningen i bruk og opplever både økt inntjening og mer fornøyde medlemmer. Man løser problemer med lunket vann med dårlig smak og plastflasker og treningsflasker som ligger igjen i lokalene som personalet må rydde og […]

Waterwell in the workplace

A water dispenser is a gathering point in the workplace and a source to fresh and efficient employees. In offices, a lot of coffee is consumed, which is both expensive and doesn’t provide the desired effect throughout the day. Additionally, the premises are often older with old pipes that result in a poor taste of […]